Kurzovní rozdíly

#482

Jak mám účtovat kurzovní rozdíly v SHIPARDU ?

Zde je třeba v prvním kole odkázat na českou legislativu, kteoru jsem zhruba vybral v těchto článcích:

Legislativa

Postupy

Zde bych postupy rozdělil na oblasti a to:

  • Běžné případy účtování pohledávek a závazků v cizí měně, kde vždy doporučuji účtovat přes saldokonta pohledávek a závazků
  • Účtování Ročních kurzovních rozdílů tzv. Nové ocenění devizových Aktiv a Pasiv k tzv. ROZVAHOVÉMU DNI což je pro nás normální poslední den fiskálního roku, kdy všechna aktiva a pasiva, která mají zůstatek v cizí měně musí být přeceněna k tomuto dni aktuálním kurzem ČNB k tomuto dni.