Postup založení s.r.o.

#336
Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony :
  • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu,
  • složení základního jmění společnosti, nebo jeho části,
  • získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.),
  • zápis společnosti do obchodního rejstříku,
  • registrace společnosti u finančního úřadu.

Nezapomenout:

  • Datová schránka
  • Plné moci za ČSSZ a ZP, FÚ pro účetní kancelář