Lazníky


Zde budou materiály k veřejnému vzdělávání v Lazníkách, pořádaných Účtárnou za Bukem

Témata školení?

Tato večerní školení jsou určena všem věkovým skupinám a mohou se zabývat:

  • Jak efektivně využívat svůj chytrý mobil a počítač
  • Jak pracovat a spolupracovat na dálku – distanční výuka nemusí být jen pro naše děti a vnuky
  • Nejlepší mobilní aplikace pro …
  • Základy používání online kancelářských aplikací na internetu a sdílení s ostatními
  • Základy účetnictví a daní pro OSVČ a podnikatele – včetně digitalizace všech agend
  • Jak komunikovat na dálku s institucemi, bankou, finančním úřadem a jak do toho zapojit Datovou schránku a eObčanku
  • Libovolná související témata dle Vašich návrhů a potřeb, kde se mohou zapojit i ostatní

s pozdravem Karel Jačko – Lazníky 100, 75125 Lazníky

Účtárna za Bukem


Účtárna za Bukem Online partner SHIPARD v projektu účtárna.online

Kontakt:

Ing. Karel Jačko Lazníky 100; 75125 Lazníky
IČ: 13434314 tel.: +420_602_561_567 mail: karel@jacko.cz

On-line, spol. s.r.o. – Provoz Účtárna za Bukem; Lazníky 100; 75125 Lazníky
IČ: 49435221 DIČ: CZ49435221 tel.: +420_604_111_102 mail: karel.jacko@online-is.cz

Bez Papíru


Naše účetní kancelář Účtárna za Bukem patří k průkopníkům ve vedení kompletně bez-papírové účetní evidence s využitím všech cenově dostupných postupů a metod pro tuto potřebu. Základem této metody je zásada, že k zaúčtování se nedonáší k účetnímu papírové doklady ale posílají se nebo do datových úložišť se ukládají jen jejich naskenované kopie a originály zůstávají u klienta. Samozřejmě pokud to klient sám vyžaduje, může službu skenování, uspořádání písemností před jejich zaúčtováním provést přímo účetní kancelář, která mu písemnosti bezodkladně vrátí…