Kurzovní rozdíly roční

#484

Na konci fiskálního roku, je třeba přepočítat kurzem ČNB všechna aktiva a pasiva, která jsou zaúčtována a evidována v cizí měně. Toto se v mém případě týká především:

  • Neuhrazených nebo částečně uhrazených pohledávek a závazků, kde předpis je v cizí měně
  • Valutových pokladem u mne viz účet 211.200 Pokladna v EUR
  • Všech bankonví účtů vedených v cizí měně u mne 221.200, 221.300 u FIO Banky, a všechny účty PayPal a GoPay vedené v EUR a USD
  • Krátkodobé půjčky od jednatele v EUR na účtech 249
  • Všechny pohledávky a závazky v saldokontech, dle jednotlivých případů, které mají na konci uzavíraného roku zůstatek

Jednoduché je to s účty vedenými u FIO banky na ty přichází na konci roku poslední výpis na které je detilně uveden zůstatek jak cizí měně, tak i nový zůstatek v CZK přepočítaný kurzem ČNB

Rozdí v ocenění jsem proúčtoval jednoduše v řadě VÚD pro kuzovní rozdíly tímto zápisem: