#431

Analýza - výsledky pro SHIPARD

Minimální řešení co nejdřív

 • Načítání denních Kurzů devizového trhu ČNB
 • Do tabulky Kurzovní lístek – ve struktuře dle Davidem zkorigovaného návrhu níže
 • Nabírání do hlavičky a řádku dle účetniho data možná číslem nebo nějakým ID kurzovního lístku
 • Ideálně kontrola při zaúčtování, že kurz je vyplněn a v toleranci ???

ASI TO BUDE TROCHU TŘESKAVÉ TÉMA MEZI NÁMI ZÚČASTNĚNÝMI


Účel přepočtu cizí měny

Existují v podstatě tři pohledy na oceňování cizí měny:

Jako nosný v tomto kole vidím především účetní pohled výše, který v podstatě jednotně pracuje s oceňováním majetku a závazků Kurzem devizového trhu ČNB k Okamžiku uskutečnění účetního případu tedy v SHIAPARDu Účetní datum v hlavičce předpisů, nebo na řádku dokladů úhrady a vyrovnání (Banka, Pokladna, Zápočet, Vnitřní účetní doklad)

Zdroj importů

Jednoznačně Kurzem devizového trhu ČNB a to denní ideálně každý den a podle nastavení modulu Finance ve vazbě na interní směrnici dle ZÁKONA doporučuji současně naplňovat specální kurzovní lístky:

 • Periodické, ke dní určené periody 1. kalendáční den Stanoveného období v interní směrnici . Předpokládám periody typu M měsíc, Q kvartálů T týden a pod. já bych s tím asi vystačil
 • DPH pro ocenění základu a DPH při dovozu a intrakomuntárních plněních, oceněných v jiné měně než domácí měně viz Reverse charge
 • Celní kurz daný pravidly Celní správa

Předpokládána struktura číselníku kurzovního lístku:

 • Rok KL
 • Pořadí KL v roce
 • Okruh KL (Účetní, DPH, Cla, Vše)
 • Typ KL (D- denní,
 • Země (Stát) Měny
 • Měna ⇒ Číselník měn
 • Název měny
 • Množství pro přepočet
 • Datum a čas platnosti Od
 • Datum a čas platnosti Do
 • Kurz devizového trhu ČNB (národní banky pokud v jiné zemi ???)
 • Stav platnosti …

Ostatní technologicky potřebné asi nechám na Davidovi a LIborovi

Parametrizace

Asi v modulu Finance

 • URL pro stažení ??

Nejsem si jistý zda je třeba to nějak agendově např. v druhu dokladu členit jaký používyat kurz zda Denní, Pevný, .. Ale domnívám se že může v interní směrnici napsáno že:

 • že daňové doklady se oceňují denními devizovými kurzy ČNB
 • Úhrady, vyrovnání a zápočty denními kurzy
 • Někdy Pokladna a Banka v cizí měně pevným kurzem
 • Např. likvidace vyúčtování pracovní cesty se likviduje kurzem poskytnutí zálohy na praocvní cestu tak, aby nevznikaly kurzovní rozdíly

Nutné akce

 • Nutná akce pro přepočet Aktiv a Pasív evidovaných v cizí měně (Valutová pokladna, Banka v cízích měnách, Neuhrazené pohledávky a závazky na kurz k rozvahovému dni (nejpozději) může být potřeba např. i na konci každého měsíce, pro správné ocenění majetku a závazků např. pro banku, prodej podniku a pod.
 • Vhodná kontrolní akce, při zaúčtování, zda doplněn kurz pokud doklad nebo transkace v. cizí měně
 • Výpočet a zaúčtování kurzovního rozdílu při zpracování banky, pokladny, zápoočtu a pod.
 • Kurzovní rozdíl na účtech 111, 131 a pod. při pořízení zásob jsou zdrojem pro zaúčtování Souvisejícíh nákladů tedy možná generování příjemky SN ??? Účty pořízení musí být v domácí měně vyrovnány

Autor: Ing. Karel Jačko mail.: karel@jacko.cz