Kurzovní rozdíly v saldokontě

#483

Tyto kurzovní rozdíly vznikají zcela přirozeně u všech saldokontních případů, jak pohledávek tak závazků, kdy předpis (např. faktura) vystavená v cizí měně a oceněná kurzem v den vystavení má po přepočtu na domácí měnu (CZK) jiné ocenění, než její vyrovnání (Úhrada bankou, Pokladním dokladem, Zápočtem, …), v den, kdy byl jiný kurz než kurz předpisu

Postup pro zaúčtování kurzovního rozdílu v těchto případech ppisu stručeně v článku Zápočty a korekce saldokonta základn í nápověda v sekci Účetní doklady

Jačko: Musím přiznat, že ač dlouholetý uživatel jsem na první dobrou podle tohoto návodu kurzovní rozdíly nazaúčtoval úspěšně, ale po drobných konzultacích můžu uvést tento svůj postup:

Postup 1 – Vyrovnané pohledávky v cizí měně

 • Když máte vyrovnané (uhrazené) pohledávky v cizí měně, vypadnou vám vizuálně ze saldokonta pohledávek

Prohlédněte si tento saldokontní případ a vidíte že kurzovní rozdíl je v CZK jen 0,01 CZK tedy jeden pověstný haléř

A to i když jsme pro ocenění transkace v bance ve stejný den použili stejný kurz jako na faktuře

Postup zaúčtování rozdílu

Vyčíslený kurzovní rozdíl vidíme v evidenci Finance/Saldo­konto/Pohledáv­ky/Kurzovní rozdíly (viz obrazovka níže)

 • Předpokladem zaúčtování Kurzovních rozdílů je nadefinovaná řada vnitřních účetních dokladů, kterou Vám nastaví většinou Váš správce
 • Po přidání nového dokladu musíte v hlavičce zadat:
  • Druh dokladu = Kurzovní rozdíly
  • Osobu, která saldokontního případu u nás smýšlený pan Craig ESSEX
  • Ideálně oba datumy dle data poslední úhrady
  • Měna v hlavičce musí být vždy domácí tedy CZK (//a to i když měna případu je např. USD)
  • Středisko není povinné, pokud zadáte bude na něj účtován kurzovní rozdíl do nákladů nebo výnosů
 • Na 1. řádku je třeba zadat:
  • Pohyb = Kurz. rozdíl poheldávky
  • Účet pohledávky u nás např. 311100
  • Pokud ztráta zadáme na MD částku kurzovního rozdílu = 0,01 CZK
  • VS = Variabilní symbol naší transakce v našem případě 1933
  • V měně na řádku zadáme měnu původního saldokontního případu tedy u nás USD . Pokud zadáte jinou měnu případ se nevyrovná!!!
  • Datum splatnosti není povinný ale můžete zadat stejné datum jako datum z hlavičky
  • Osobu musíte vyplnit stejnou osobou jkako je v saldokontním případě tedy u nás opět Craig ESSEX
 • Na 2. řádku
  • Zvolíme pohyb – Účetní položka nebo Účetní zápis a vybereme účet výnosů pro kurzovní zisk tedy u mne 663100, pokud ztráta pak párový účet 563100
  • Na MD nebo DAL podle situace zaúčtujeme stejnou částku na vrub účtu 563100 nebo ve prospěch účtu 663.100 jako v našem případě
  • Zde není třeba zadávat Osobu, VS, SS ale doporučuji účtovyat na n ějaké středisko

Nastavení řady VÚD