Evidence dokumentů

Evidence dokumentů umožňuje evidovat důležité firemní doklady a dokumentace jako jsou:

 • Registrace u institucí
 • Výpisy z těchto registrací
 • Korporátní smlouvy a jejich změny a různé další, které nejsou anpř. procesně evidovány
  • Knize došlé pošty
  • Evidenci majetku
  • U zodpovědných osob

Nastavení dokumentů

Nastavení agendy Dokumenty se definuje v Nastavení Workflow v položce Používat dokumenty

 • Ne
 • Nahoře
 • Vpravo

Používat dokumenty Ne

Ponechá ikonu agendy Dokumenty jen v levém navigaci Agend Workflow:
 • Zde je vidět seznam dokumentů v klasickém uspořádání do dvou sloupců
 • Pokud není žádná položka dokumentu označena je v prvé plovině k dispozici seznam stítků pro fitrování

Používat dokumenty Nahoře nebo Vpravo

Vedle standardního umístění agendy Dokumenty dle předchozí volby Ne umístí ikonu v přehledu na záložce nástěnky viz obrázky níže :

Zobrazení Dokumentů

Zobrazení dokumentů je vidět přes všechny evidence a Osoby, který se dokument týká. Např. když v evidenci osob vyfitrujeme společnost On-Line, s.r.o. uvidíme v ejím detailu i skupinu Dokumenty

Editace dokumentů