Osoby Základní evidence

#283

Přidání osoby přes IČ je snadné a je určeno rychlému zavedení osoby, která je vedena českém Administrativním registru ekonomických subjektu zkráceně ARES. Pro přidání osoby stačí znát její uvedené např. na nákupním dokladě

Příklad potřebujeme pořídit nákupní doklad od OBI viz obrázek níže a vzhledem k tomu, že jsme plátci tak potřebujeme zaregistrovat OBI do svého adresáře OBI má podle prodejky IČ: 60470968 , které jsme sice na dokladě nenašel ale zkusil jsem si ho odvodit z DIČ: CZ60470968 uvedeného v dolní části dokladu mezi údaji pro EET

Uvedený postup je velmi efektivní i při doplňování Osoby přímo v hlavičce nebo řádku dokladu a jeho podstatnou výhodou je přesnost vyplněných dat včetně Adresy, IČ, DIČ tak, jak je osoba má vedeny ve veřejných registrech. Toto přidání vám zajistí, že údaje o osobě budou korektní i pro účely DPH, Kontrolního hlášení a další práci s Osobou.

Stručný postup

  1. KROK – V Evidenci Osob zjistím zda již osoba se stejným IČ neexistuje
  2. KROK – Pokud ne spustím průvodce ARES tlačítkem
  3. KROK – Zadání IČ
  4. KROK – Tlačítko
  5. KROK – Vizuální kontrola případně doplnění dalších údajů z dokladu
  6. KROK – Potvrzení že je vše OK tlačítkem

Nákupní doklad z OBI

Viz také