Workflow, Pošta, Emaily

#297

Vše kolem oběhu zpráv, mailů a informací, sledování jejich stavů, poslání a přímaní korespondence v SHIPARD a také vyřizování tzv. Workflow zpráv, kterými přímo nad dokumenty v evidencích a agendách SHIPARD vedeme přehledy:

  • Úkolů
  • Poznámek
  • Telefonátů
  • Schůzek
  • Vykazování práce nad jejich plnění

a to včetně procesu:

  • vzniku
  • zaslání a odeslání
  • změn stavů plnění v čase
  • delelegování na osoby a jejich skupiny …