Došla pošta

#298

Došlá pošta

Kniha došlé pošty patří k nejzajímavějším vychtávkám IS SHIPARD. Je to stěžejní místo, kam by se měly nechat posílat (Dodavateli, Partnery a Institucemi) :

  • Naskenované nákupní doklady ze stolního skeneru nebo mobilní aplikac pokud tyto podporují zasílání emailem
  • Originální faktury přímo od dodavatelů, u kterých máme stálý účet a jde nastavit odesílání vzájemné komunikace do e-mailu nebo na více emailů
  • Nastavené zasílání bankovních výpisů v PDF a strukturovaných datových výpisu v podporovaném formátu ABO = GPC a KPC nebo nový formát XML SEPA a další

Než se pustíte do Vážnéjší práce měli by jste prostudovat: