Odeslaná pošta

#299

Odeslaná pošta

Knihu odeslané pošty v současné verzi využívá aparát Vydaných faktur