Nastavení Workflow

#347

Workflow nastavení

  • V menu Nastavení pro ikonou
  • Zde je možno nadefinovat parametry práce s agendami Workflow jako jsou Dokumenty :
  • Přehled aktuálního nastavení je vidět v detailu
  • Kliknutím na tlačítko Otevřít v levém horním rohu, je možno nastavit vlastní parametry v tomto dialogu