Zakázky

#265

Evidence zakázek v SHIPARD existuje od roku 2017 a doplnila tak stávající evidenci Projektů, jejich etap a středisek a další potřebnou dimenzi pro sledování nákladů a výnosů. Hlavní předností evidence zakázek je provázanost na všechny dokladové evidence až do účetních knih a také první možnost plánování výnosů a nákladů

Evidence Zakázek

50 Kč / měsíčně
15 Kč / přidání nové zakázky

Sledování zakázek v účetnictví, umožňuje vyhodnotit především ekonomiku zakázek a činností a účtovat o nedokončené výrobě

Výhody Zakázek

Zakázka pod kontrolou ! po celou dobu
Náklady a výnosy z dokladů Zakázky až do účetních knih a výkazů

Evidence zakázek jako sledované dimenze nákladů a výnosů umožní sestavit v čase kompletní přehled o nákladech a výnosech

Možnosti

+ Plusy / měsíc
verze 2017 první verze


Interní číslo zakázky
Interní a zkrácený název
Zobrazení jako odkaz v prohlížeči dokladů