Datumy editace

#258

Práce s datumy v SHIPARD se řídí nastavením v části Laboratoř.

 • ve volbě „Způsob zadávání datumů“ zvolte „Nové chování Shipard“.
 • Pole pro datum je běžný textový vstup, takže funguje i jako clipboard tj. že datum je možno kopírovat do dalšího pole.
 • Jako oddělovač se dá použít libovolný nenumerický znak (tečka, čárka, pomlčka, …)
 • Datum se zadává ve tvaru den.měsíc.rok: den a měsíc stačí většinou jedním číslem, nemusí se dávat 01 atd.
 • Rok může být buď čtyřmístný nebo dvoumístný (2017 / 17).
 • Pokud se zadá jen část data (den, den.měsíc), tak se zbytek doplní z dnešního data.
 • Datum je také možno zadávat zkrácenou formou typu 0102 → 01.02.2017, 020417 → 02.04.2017.
 • Pokud se vloží pouze tečka nebo čárka (. / ,), přepíše se dnešním datem.
 • Jde zadat + a číslo, to se přepočítá na dnes + příslušný počet dnů. Funguje i -(minus).

Příklad

Máme stvrzenku viz obrázek níže z 09.03.2017.

 • Stvrzenku potřebujeme pořídit jako pokladní doklad výdajový. Pokud je dnes 07.08.2017 pro zadání data vystavení stačí do pole Datum vystavení: vyplnit hodnotu 0903 a potvrdit klávesou [TAB].
 • Stejný postup opakujeme pro další datumy tj napíšeme buď 0903 2905 a klávesu [TAB].
 • Výsledkem jsou správně naplněné datumy včetně roku.

Galerie