TIP - Datová schánka kde je seznam?

#264

Potřebujete občas zjistit datovou schánku instituce, právnické osoby nebo i fyzické osoby? Zde je odkaz: https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?…

Seznam držitelů datových schránek

V seznamu držitelů datových schránek naleznete fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů a je součástí informačního systému datových schránek.

Zahrnuje v sobě funkčnost původního Seznamu orgánů veřejné moci, který byl zřízen a provozován na základě ustanovení § 20, odst. 1, písmeno j) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění platném do 28. 11. 2011.

Najdete zde datové schránky:

 • Orgány územní samosprávy
 • Orgány státní správy
 • Ostatní orgány veřejné moci
 • Právnické osoby zřízené zákonem
 • Soudní exekutoři
 • Notáři
 • Advokáti
 • Insolvenční správci
 • Daňoví poradci
 • Fyzické osoby
 • Podnikající fyzické osoby
 • Právnické osoby