TIP - Uznání dluhu vzory

#356

Zdroj „https://advokat-zlinsko.cz/“: https://advokat-zlinsko.cz/…ular-zdarma/?…

(vzory jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku, v r. 2017)

VÝZNAM UZNÁNÍ DLUHU

  • Uznání dluhu pomáhá věřiteli jak důkazně, tak i z hlediska promlčení, a to jak u občanskoprávních pohledávek (např. ze zápůjčky), tak i obchodněprávních (např. z dlužných faktur)
  • Uznání dluhu mj. vylepšuje důkazní pozici věřitele při případném následném vymáhání splatného dluhu vůči dlužníkovi. Níže jsou k dispozici zdarma vzory jednoduchých uznání dluhu použitelných pro případy, kdy vám dlužník dluží finanční prostředky, ať již v rámci závazků mezi občany nebo mezi podnikateli.
  • Uznání dluhu má ten význam, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době jeho uznání a výrazně tak vylepšuje důkazní situaci věřitele v případě sporu. Dalším účinkem uznání je přerušení běhu promlčecí doby, kdy začíná běžet nová promlčecí doba, a to desetiletá.

Pokud jde o zápůjčky finančních prostředků, pak zdůrazňujeme, že samozřejmě i v rámci rodiny, přátel či známých se rozhodně vyplatí mít dluh řádně právně podložen a nepůjčovat tzv. na dobré slovo. Rozhodně si vždy dlužníka prověřte také min. v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU.

UZNÁNÍ DLUHU I PRO ZÁVAZKY V RÁMCI PODNIKÁNÍ

Od 1.1.2014 bylo původní uznání závazku podle obchodního zákoníku nahrazeno uznáním dluhu dle občanského zákoníku i pro vztahy mezi podnikateli v rámci podnikání. Pokud má uznat dluh společnost – korporace (např. s.r.o.), doporučujeme podle konkrétní situace zvážit i možnost nechat přistoupit k dluhu statutární orgán (např. jednatele), a to jako fyzickou osobu.