Archivace a Skartace moderně

#4422

IDeální je nemít co archivovat a skartovat, tedy mít vše již digitálně zpracované

ale když je třeba něco archivovat a skartovat tak moderně, např.:

  • REISSWOLF skartují, archivují, digitalizují na klíč a profesionálně