Sepsání a podpis společenské smlouvy

#337

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným.

Důležitým pojmem v předchozí větě výraz „založena“, který se výrazně liší od pojmu „vznik společnosti“ (viz dále). Společenskou smlouvu si nyní musíte dle § 57 ObchZ musíte nechat sepsat formou notářského zápisu.

Dříve byla tato povinnost stanovena pouze v případě jediného společníka (zakladatelská listina), nyní již se vztahuje na všechny nově zakládané s.r.o.

Společenská smlouva musí obsahovat (§ 110 ObchZ):

  • firmu a sídlo společnosti,
  • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
  • předmět podnikání (činnosti),
  • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
  • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
  • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
  • určení správce vkladu,
  • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.