DPH versus Měny a Kurzy - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

#427

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dále jen ZDPH se zabývá oceňováním transkací v cizích měnách v § 4 odst. 4

Rozbor

§ 4 odst. (5) ZDPH

(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to

  1. kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
  2. poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.

Autor: Ing. Karel Jačko mail.: karel@jacko.cz